Olycka ombord på Gunnfjaun

Vid en olycka i samband med en livräddningsövning med det gotländska skolfartyget Gunnfjaun utanför Göteborg föll tre elever överbord, skadades lindrigt och chockades.
Vid sjöförklaringen framkom bland annat att eleverna - som inte är från Gotland - fått bristfälliga instruktioner inför räddningsövningen. Händelsen ombord på Gunnfjaun kunde ha slutat riktigt illa, enligt Göran Ginberg som var kapten vid olyckstillfället. Efter olyckan - som ägde rum i mars - har vissa rutiner skärpts så att en liknande händelse inte skall upprepas.