Mötet Merkel-Sarkozy

Skatt på finansiella transaktioner föreslås

1:14 min

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy föreslår en skatt på finansiella transaktioner. Det framkom vid en presskonferens efter deras möte i Paris under eftermiddagen. 

– De tyska och franska finansministrarna kommer att lägga fram ett gemensamt förslag för europeiska institutioner på en skatt på finansiella transaktioner, sade Sarkozy på hans och Merkels gemensamma presskonferens.

Däremot sades inget om hur stor skatt det kan röra sig om.

Det framkom också att Frankrike och Tyskland tänker föreslå att det ska inrättas en särskilt "eurozonsregering" vars ledare skulle få en mandattid på två och ett halvt år. 

Tanken är att den skulle ledas av EU:s nuvarande president Herman Van Rompuy. Sarkozy och Merkel sa också att europeiska ledare ska träffas två gånger per år som en del av hanteringen av skuldkrisen.

Sarkozy och Merkel verkar vara överens om att det idag inte är aktuellt med gemensamma statsobligationer för euroländerna.

I stället vill de gå fram stegvis med beslut som leder till sänkta skulder i medlemsländerna, vilket de båda ser som det viktigaste verktyget för att återvinna markandens förtroende för eurosamarbetet.

– I nuläget är euroländernas ekonomier inte tillräckligt integrerade för att tillåta en lansering av euroobligationer, sa Nicolas Sarkozy.

Han sade även att den inrättade räddningsfonden är tillräckligt stor, och att ett högre belopp för fonden bara skulle inbjuda till spekulation.

Sarkozy och Merkel föreslår att alla 17 länderna inom eurozonen ska förbinda sig att få sina ekonomier i balans och skriva in det målet i sina respektive konstitutioner senast i mitten av 2012.

Tyskland och Frankrike har också planer på att harmonisera företagsbeskattningen från år 2013.

Ekot/TT/Direkt