Borgerligt budgetalternativ presenterat

De borgerliga i Östersunds kommun presenterade idag sin budget för 2005.

Sju miljoner vill borgarna spara i övertid bland personalen inom kommunen, samtidigt som man vill nyttja besparingen till att skjuta till två miljoner ytterligare till skolor och dagis och fyra miljoner till kultur och fritid.

Man vill spara fem miljoner på miljö- och samhällsnämndens område genom att i högre utsträckning utsätta gatu- och vägbyggnad för konkurrens.

Totalt innebär borgarnas budgetförslag en utgiftsminskning med sex miljoner.