Reinfeldt gillar det tysk-franska initiativet

2:00 min

Statsminister Fredrik Reinfeldt välkomnar Tysklands och Frankrikes förslag att samordna euroländernas ekonomiska politik för att komma åt svagheterna. Det finns dock ett antal detaljer som han är mindre nöjd med. 

Bland förslagen som tas upp finns formandet av ett särskilt råd som ska kontrollera euroländernas ekonomi, en gräns för hur hög statsskulden får vara och en skatt på finansiella transaktioner. 

– Det bästa är skarpa formuleringar om att tidigarelägga sanering av offentliga finanser. Nu sprids insikten om att krisen är på allvar, att det är en skuldkris, och att vägen till att lösa det bara är att bringa bättre ordning i offentliga finanser, säger Reinfeldt till Ekot. 

Han tycker att Tysklands och Frankrikes initiativ är bra, men det finns detaljer i förslaget som inte är det, säger han. Sverige har till exempel en unik erfarenhet eftersom vi under en tid hade avgifter på ekonomiska transaktioner, vilket bara flyttade affärerna till andra länder. Samma sak befarar Reinfeldt kan hända om det införs i euro-länderna. 

Det särskilda ekonomiska rådet för euroländerna riskerar också att bara bli ytterligare möten i EU, utan att leda till några verkliga förbättringar, säger han.

– Frankrike självt kommer att behöva göra en hel del åtgärder för att möta det man nu har presenterat. 

Är det en trovärdig plan som de har?

– Det leder till en del följdfrågor, som huruvida det bara ropas på fler möten vilka egentligen inte leder till ökad handlingskraft. Därför går det inte helt att värdesätta det här initiativet förrän vi har kunnat prata om det i en bredare grupp inom EU.

En annan åtgärd som nämnts är införande av en euro-obligation, det vill säga en gemensam statsobligation för länderna som har euron som valuta. Det är inte aktuellt förrän eventuellt senare enligt Frankrike och Tyskland. Socialdemokraternas  ekonomiske talesperson Tommy Waidelich har dock redan uttalat sej positivt om införandet av en sådan, något som Fredrik Reinfeldt är motståndare till.

– Förslagen om euroobligationen handlar ju om att man i realiteten får ta högre räntor i välskötta länder för att pressa ned räntorna i mindre välskötta länder, säger han.

– Bara för att översätta det till svenska förhållanden: Socialdemokraterna föreslår att svenska bostadsrätts- och villaköpare, ska få högre ränta på sina lån för att möjliggöra lägre räntor i Grekland. Det är inte ett förslag som jag tycker är särskilt väl genomtänkt.