von Sydow minns inte rekommendationen

1:33 min

Förre försvarsministern Björn von Sydow köpte 2001 franska helikoptrar för sex miljarder. Experterna på Försvarets materielverk förordade den amerikanska konkurrenten Sikorsky. I dag vet inte Björn von Sydow om han läste Försvarets materielverks rekommendation innan han fattade beslut.

18 helikoptrar skulle ha levererats till 2009, men fortfarande har försvaret bara fått två.

Läste du materielverkets rekommendation innan du bestämde dig?

– Jag kan inte svara på det rakt av nu men jag var väl medveten om att det i delar av materielverkets fanns skepsis mot NH14 men jag har inget minne av att generaldirektören för materielverket framförde detta muntligt till mig. Jag kan inte svara på, jag har inte kunnat ta fram det dokumentet så att jag får något minne av det, säger Björn von Sydow.

Björn von Sydow är nöjd med helikopterinköpet men missnöjd med förseningarna.