Ingen vargjakt i vinter

2:43 min

Det blir ingen licensjakt på varg i vinter, lovar regeringen EU. Taket på högst 210 vargar i Sverige tas tillfälligt bort.

Licensjakten på varg kommer att stoppas tillfälligt. Det är en av åtgärderna som regeringen genomför för att gå EU-kommissionen till mötes. Kommissionen har kritiserat Sveriges vargpolitik.

– Vi gör ett tillfälligt uppehåll under nästa jaktsäsong när det gäller licensjakten och ersätter det med en utökad skyddsjakt. Den kommer att kunna utformas som licensjakt men hela tiden av skyddsskäl, säger Andreas Carlgren.

Under mer än ett års tid har den svenska regeringen kritiserats av EU-kommissionen för sin vargpolitik, det är inte minst licensjakten på varg som enligt EU-kommissionen inte överensstämmer med EU:s naturskyddsregler.

För att inte riskera att dras inför EU-domstolen har svenska regeringen i dag svarat på kommissionens senaste brev och den stora förändringen sen tidigare svar gäller alltså vargjakten. 

Under två vintrar har jägare fått skjuta ett visst antal vargar. Även nästa år blir det jakt, men då bara av skyddsskäl, och de reglerna kommer att bli generösare än i dag.

– Det är en kringgående rörelse som kommissionens forcerade behandling och stelbenta tillämpning av regelverket tvingar oss till, säger Andreas Carlgren.

Förutom att under ett år stoppa licensjakten, kommer den av EU kritiserade begränsningen på 210 vargar i Sverige att upphöra. Ett nytt mål på antalet vargar kommer att presenteras nästa år.

– Det här betyder inte att vi kommer att ha en okontrollerad tillväxt av vargstammen. Vi kommer istället ha en utökad skyddsjakt, säger Andreas Carlgren.

Om det nu är skyddsskäl som ska avgöra om man får bedriva jakt eller inte, samtidigt som ni tar bort det här taket, kan det innebära att det blir färre än 210 vargar?

– Det ser jag inte alls men vi gör ingen bedömning av antalet. Vi ska nå gynnsam bevarandestatus, säger Andreas Carlgren.

I argumentationen när ni införde licensjakten handlade det om att det skulle öka acceptansen för varg i län där många ogillar vargen, vad innebär det nu, att ni frångår den?

– Jag tror att många kommer att bli arga och besvikna. Då är det viktigt att vara medveten om att vi tvingas göra den här kringgående rörelsen av EU:s agerande. Det är för att vi ska behålla beslutanderätten i Sverige och därmed också kunna fortsätta ha jakt i Sverige. Alternativet hade varit att vi både förlorade beslutanderätten och riskerade att bli av med möjligheterna till jakt. Det hade varit värre, säger Andreas Carlgren.

Naturskyddsföreningen är en av de tre miljöorganisationer som anmälde regeringen till EU-kommissionen. Ordföranden Mikael Karlsson tycker att ett ettårigt stopp för licensjakten är för kort.

– Vargstammen är under en väldigt positiv utveckling och om vi bara får in vargar med god genetik kommer vargstammen snabbt närma sig en gynnsam bevarandestatus men 2013 är alldeles för tidigt att återuppta licensjakten, säger Mikael Karlsson.

EU-kommissionen välkomnar att Sverige hörsammar kravet på att stoppa licensjakten, det säger Eric Degerbeck som är EU-kommissionens mediechef i Sverige.

Men, poängterar han, frågan är hur EU-kommissionen kommer att ställa sig till den utökade skyddsjakten.