von Sydow skyller förseningarna på efterträdare

2:07 min

Förre försvarsministern Björn von Sydow medger att idén om ett gemensamt nordiskt helikopterköp var viktigare för honom än frågan om vilken helikopter som var bäst just för Sverige. Han menar fortfarande att grundidén var bra även om processen har spårat ur med både kraftiga förseningar och stora fördyringar.

– Det var ett nordiskt perspektiv. Syftet var att åstadkomma en ekonomisk effektivitet genom en arbetsfördelning mellan de nordiska länderna. Underhållet kunde vara oberoende av nationen på helikoptrarna. Så syftet var att åstadkomma en nordisk, optimal lösning, säger Björn von Sydow till Ekot i dag.

Den nordiska lösningen blev raka motsatsen till målsättningen. Samtliga NH 90-helikoptrar skulle vara levererade till 2009, men Sverige har bara fått två av 20 och det kommer att dröja till 2020 innan alla helikoptrar är i drift.

Björn von Sydow menar dock att det inte är hans fel utan hans efterträdares.

Men om jag sammanfattar: Upphandlingen var korrekt och hade du suttit kvar på plats så hade helikoptrarna varit på plats nu?

– Ja, svarar Björn von Sydow.

Uttalandet motsägs av att Norge inte har fått någon helikopter alls av de 14 man beställde, och Finland har bara fått elva.

Innan köpet gjordes varnade experterna vid Försvarets materielverk, FMV, för att ett köp av just NH90 kunde leda till sena leveranser. Trots det valde man just den helikoptern.

Av den dokumentation som Ekot har tagit del av framgår att von Sydow bestämt sig för NH90 redan en vecka innan FMV:s rekommendation kom.

Men i dag uppger Björn von Sydow att han inte minns om han någonsin läste utvärderingen.

– Jag kan inte svara på det rakt av nu men jag var väl medveten om att det i delar av materielverkets fanns skepsis mot NH14 men jag har inget minne av att generaldirektören för materielverket framförde detta muntligt till mig, säger Björn von Sydow.

Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman är starkt kritisk till hela hanteringen som bland annat har lett till att Sverige tvingats anslå 4,7 miljarder kronor för att täcka det gap som uppstått.

– Min personliga uppfattning är att vi borde avbeställa helikopter 14, det är fortfarande osannolikt att helikopotern kommer att kunna användas för de ändamål som vi har tänkt oss, säger Allan Widman.