Oegentligheter vid helikopterupphandling

3:28 min

I samband med försvarets sexmiljardersköp av helikoptrar 2001 pågick en underrättelseoperation riktad mot upphandlingen. I detaljerade rapporter fick den vinnande parten, franska NH Industries, förhandsinformation om de svenska förhandlingspositionerna.

Men precis innan åklagaren Peter Hallgren skulle väcka åtal tvingades han lägga ner förundersökningen. Försvarsmakten hävdade plötsligt att upphandlingarna inte skadats av att uppgifter läckte ut.

– Det var kört, då var det inte en chans att få igenom något eventuellt åtal, säger Peter Hallgren.

Kammaråklagare Peter Hallgren var förundersökningsledare i den utredning som drogs igång av Säpo när det upptäcktes att en överste samlade in information om helikopterupphandlingen.

Under utredningens gång visade det sig att översten agerade på uppdrag av en konsult som i sin tur arbetade för den franska helikoptertillverkaren NH Industries. Senare vann NH Industries den stora helikopterupphandlingen.

Brottsmisstanken var försök till obehörig befattning med hemlig uppgift. Men för att det ska vara brottsligt så måste det ha uppstått eller kunnat ha uppstått en skada, ett så kallat men.

Vid husrannsakan beslagtog Säpo 44 rapporter och en underrättelseplan. Överstelöjtnant Lennart Ohlsson var den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must:s huvudutredare av affären.

– Han beskriver där ett förslag till den ena helikopterfirman om hur han ska inhämta information från bland annat Försvarets materielverk, Högkvarteret och från personliga kontakter.

Av rapporterna framgår att konsulten har utnyttjat kontakter på hög nivå inom Försvarsmakten. Rapporterna är mycket detaljerade och avslöjar bland annat vilka nyckelfaktorer som kommer att avgöra upphandlingen. Och ett halvår innan förhandlingarna slutförs rapporterar konsulten till sin franska uppdragsgivare att de i praktiken är den enda kandidaten.

Av Musts dokumentation framgår att bland annat den kunskapen försämrade Sveriges förhandlingsläge. När NH Industries fick klart för sig att Sverige visste vad som förekommit vände det och erbjöd försvaret att få en helikopter, värd 300 miljoner kronor, gratis.

Underrättelseoperationen utreddes av Säpo med bistånd av Must under sexton månader. Hela tiden hävdade försvaret att konsultens och överstens verksamhet hade skadat Försvarsmakten. Ända tills dagarna innan åklagaren skulle besluta om åtal. Då tvärvände Försvarsmaktsledningen och hävdade plötsligt att det inte fanns något men.

– Jag tror att man ville förhindra en rättsprocess, säger Lennart Ohlsson från Must.

– Om konsulten och översten hade blivit fällda för det här så hade naturligtvis konkurrenter ha kunnat hävda att NH 90-projektet haft konkurrensfördelar, och då skulle upphandlingen ha behövts göra om. och man ville naturligtvis inte ha en ny upphandlingsprocess

Varför tror du att man inte ville det?

– Man ville på högsta nivå ha den här helikoptern helt enkelt, trots att Försvarets materielverk egentligen ville ha en annan helikopter.

I förlängningen ledde den förändrade menbedömningen till en infekterad strid mellan å ena sidan Must, som ansåg att saken skulle ha bedömts i domstol och å andra sidan försvarsmaktsledningen.

En av de drivande utredarna på Must, överstelöjtnant Sölve Malm, är besviken.

– Jag kan bara sammanfatta det med att det är beklämmande att det får gå till på det här sättet. Varför lägger man ner utredningen med det underlag man hade? Det är för mig oförståeligt. Jag är fullständigt övertygad om att vi låg rätt och att vi var ganska nära att gå i mål också, säger han.