Hundar upptäcker cancer

1:40 min

Ett mycket viktigt sätt att minska antalet dödsfall i cancer är att upptäcka cancern tidigt. Då kanske man ta hjälp av människans bästa vän.
Cancersjukdom ger i från sig dofter som hundar kan känna igen. Det har tidigare studier visat som publicerats det senaste decenniet. Men nu hävdar ett tyskt forskarlag att man för första gången lyckats visa att hundar verkligen på ett tillförlitligt sätt kan upptäcka lungcancer.

Forskarna tränade fyra vanliga hundar att i utandningsluften från människor markera om det fanns doftspår av lungcancer.
Liknande försök har gjorts tidigare bland annat på flera sjukhus i Sverige bland annat på lungcancer och prostata, men doktor Enole Boedeker vid Schillerhoehe hospital säger till Vetenskapsradion att det här är första gången man kunnat visa att hundar känner skillnad på om personen har lungcancer eller om den är drabbad av KOL.

I försöket ingick 220 personer, både friska personer, patienter med lungcancer och patienter med KOL. Och hundarna lyckades indentifiera 70 procent av de som hade lungcancer.

Men hundarna behöver inte befinna sig på själva sjukhuset. I försöken fick de lukta på utandningsprov som samlats in i provrör.

Studien publiceras i European Respiratory Journal.

Forskningen vid Schillerhoehe hospital går nu vidare med att ta reda på om hundarna kan känna doftskillnad på olika typer av cancer till exempel mellan lungcancer och bröstcancer.

Reporter Gustaf Klarin
gustaf.klarin@sverigesradio.se