Nacka

Badplats stängs sedan miljögifter hittats

Miljöfarligt avfall har hittats av Nacka kommun under en renovering av Fisksätra Marincenter, vid Lännerstasundet. Den kommunala badplatsen vid Fisksätra holme kommer därför att stängas under saneringsarbetet.

Det var under ett renoveringsarbete som en bergvägg inne i fastigheten blottlades och trögflytande vätska hittades med bland annat arsenik, kadmium och kvicksilver.

Nacka kommun ska nu försöka ta reda på varifrån gifterna kommer för att kunna sanera och de kommer även att ta prover från vattnet vid marincentret och badplatsen.

Saneringen väntas påbörjas inom kort.