Nya sparåtgärder i socialtjänsten

Socialtjänsten i Umeå går med 37 miljoner kronor i förlust i år och för att klara underskottet ska bland annat tiden på institutionsplaceringarna kortas och övertiden begränsas.

- Ett vårddygn på institution kostar 2 500 kronor så det kan bli goda besparingar, säger Stefan Nybom, områdeschef på socialtjänsten i Umeå.

Stefan Nybom menar också att det inte bara är ekonomi som gör att man vill spara på institutionstiden.

- Det finns tveksamheter när det gäller nyttan med långa placeringar. Öppenvård och stödinsatser i hemmet kan vara bra alternativ, säger Stefan Nybom.

Hur mycket tiden ska kortas är ännu inte klart, men en utredning ska inom tre veckor komma med förslag.

Socialtjänsten måste betala tillbaka underskottet senast nästa år.