Landstinget i Östergötland räknar med att gå med 175 miljoner kronor i överskott i år

Landstingets ekonomi går åt rätt håll, det säger vänsterpartisten Björn Grip i landstingsstyrelsen i Östergötland.
Men om det beror på landstingets hårt kritiserade omorganisation av vården kan han inte säga.

På landstingsstyrelsens möte igår redovisades en förbättring i ekonomin för första halvåret i år med 54 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.
Landstingets ekonomidirektör förklarar att det till största delen beror på att den finansiella marknaden utvecklats positivt.
I landstingets politiska majoritet som består av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, är man nöjd med utvecklingen i ekonomin.
Den känslan delas inte av oppositionen. Sven-Erik Nilsson är gruppledare för centerpartiet i landstinget.
Under året har 301 fast anställda slutat i landstinget, samtidigt som vikarierina har blivit så många fler att det motsvarar en kraftig ökning av antalet heltidsanställda.
Men vården efter omstruktureringarna, där man koncentrerat resurser till universitetssjukhuset, har blivit bättre. Det säger vänsterpartisten Björn Grip.
Men samtidigt har också samtalen till sjukvårdsupplysningen ökat under året och det har också samtalen till patient- och förtroendenämnden, där eventuella felaktigheter i vården reds ut.