FÖRSVARETS HELIKOPTERKÖP

"Strykningar gjordes för att kupera och dölja"

Försvarets köp av helikoptrar år 2001 ledde till stora fördyringar och elva års försening. Det faktum att försvaret köpte helikoptrarna i strid med experternas rekommendation är fortfarande känsligt. När Ekot begärde ut Materielverkets rekommendation ströks två tredjedelar av dokumentets innehållet med hänvisning till rikets säkerhet.

– Det är fullständigt nonsens. Jag vet inte hur de har tänkt, om de har tänkt över huvudtaget, säger Nils Funcke, expert på sekretessfrågor och sekreterare i den statliga Yttrandefrihetskommittén.

När Ekot begärde ut rekommendationen som visade att Försvarsmakten köpte en helikoptertyp, som var en annan än den som rekommenderades av experterna vid Försvarets materielverk, hemligstämplades större delen av dokumentet och man hänvisade till rikets säkerhet.

Av en slump fick dock Ekot ut den fullständiga texten. Den följde med som bilaga i en helt annan handling.

Lägger man bredvid blir det tydligt att inget av texten rör rikets säkerhet.

Beslutet om utlämning fattades av Hans Thormar, tjänsteförrättande chefsjurist vid Försvarsmakten. Ekot har talat med Thormar och bett om en förklaring.

Svaret blev att han inte kunde kommentera på grund av rikets säkerhet. Sekretess- och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är starkt kritisk mot agerandet.

– De sekretesstrykningar, som är gjorda, har inte gjorts av hänsyn till rikets säkerhet utan mer för att kupera och dölja sitt eget tillkortakommande, säger Nils Funcke.