125.000 gamla historiska bilder har hittats i Söderhamn

Under våren har ABF Hälsingekusten lett en förstudie över hur de gamla svart vita bilder ska kunna bevaras åt eftervärden.

Id agsläget har 125.000 gamla glasplåtar och negativ från slutet av 1800 talet fram till 1960 hittats i Söderhamn. För att ta hand om alla fotografierna har föreningen Dibis nu bildats. Målet är att starta ett tre årigt projekt för 12 personer till en total kostnad av 21,5 miljon.