Svårt att få hjälp vid barnallergi

Trots att cirka 5 procent av Sveriges barn är överkänsliga mot något födoämne har många föräldrar idag svårt att få adekvat hjälp.

Till sjukhusens barnkliniker remitteras bara de barn som har svåra problem eller vars tillstånd är akut. Men merparten av de drabbade kommer aldrig dit och är hänvisade till primärvården vars kunskaper i födoämnesallergier hos barn ofta är mycket bristfällig.
I Sverige bedrivs idag inte heller särskilt mycket forskning på området övergripande statistik saknas och antalet specialistläkare är lätträknade.
Orsaken sägs vara att det i Sverige inte är ”inne” just nu att forska eller specialisera sig på födoämnesallergi.