USA kräver att Syriens Bashar al-Assad avgår

1:26 min

USA:s president Barack Obama kräver att Syriens president Bashar al-Assad avgår. Samtidigt inför USA ytterligare finansiella sanktioner mot Syrien.

President Obama sa i sitt uttalande att Assad fängslar, torterar och slaktar sitt eget folk och att presidenten står i vägen för det syriska folket, som själva måste avgöra sin framtid.

Också EU ansluter sig till åsikten att al-Assad bör avgå.

USA inför samtidigt skarpare ekonomiska sanktioner mot Syrien, alla tillgångar som USA kan kontrollera fryses, amerikaner förbjuds att investera i eller exportera till Syrien och import av olja och oljeprodukter från Syrien till USA förbjuds.

Den ökade pressen från USA, underströks av att utrikesminister Hillary Clinton framträdde för att fördöma den syriska regimens "slakt av tusentals oskyldiga, inklusive barn".

– Syriens folk förtjänar en regering som respekterar dess värdighet, skyddar dess rättigheter, och lever upp till sina löften. Assad står i deras väg, sa Clinton, som la till att USA räknar med att andra länder bidrar med såväl ord som handling, för att tvinga Assad att avgå. 

FN:s säkerhetsråd ska träffas senare idag för att diskutera Syriens hot mot stabilitet och fred, som utrikesministern uttryckte det, och FN:s råd för mänskliga rättigheter väntas utreda Syriens brott mot internationell lag.