C:s partistyrelse vill dela föräldraförsäkringen lika

1:53 min

Centerpartiets partistyrelse vill att föräldraförsäkringen ska kvoteras lika mellan föräldrarna. Det vill säga, föräldrarna ska ta hälften var av föräldraledigheten.

Det är ett helt nytt sätt att se på frågan för Centerpartiet säger partisekreterare Michael Artursson. Det blir partistämman i slutet av september som avgör.

– Det här är en ny ståndpunkt för Centerpartiet. Det är en väldigt ojämställd arbetsmarknad där kvinnorna släpar efter i löneutveckling, arbetar mer deltid fast de har utbildat sig mer. Just i samband med att man blir föräldrar så ökar skillnaderna, det är en viktig bakgrund, säger Michael Artursson.

Centerpartiets partistyrelse lägger fram förslaget om att kvotera föräldraförsäkringen till partistämman i slutet av september. Kvoteringen ska införas stegvis.

Partistyrelsen är inte enig i frågan och Annie Lööf, tidigare Johansson, och som är kandidat till att bli ny ordförande i partiet tycker att det är fel att kvotera. Det är föräldrarna själva som ska avgöra säger hon.

– Jag är emot kvoterad föräldraförsäkring. Jag menar att vi inte kan flytta beslut från köksbordet upp till riksdagshuset. Vi måste utgå från Centerpartiets grundvärderingar när vi utvecklar vår politik men vi måste också ta hänsyn till hur förslagen påverkar föräldrar runt om i Sverige. Därför är jag väldigt negativ till att tvångsdela föräldraförsäkringen i två lika delar, säger Annie Lööf.

Partistyrelsen argumenterar med stöd av en arbetsgrupp i jämställdhet som tagit fram fakta som visar att det är just i samband med barnafödande som kvinnor börjar förlora i jämställdhet.

Lönen sjunker och det blir minskad möjlighet att bli chef. Just därför är det viktigt att öka pappornas uttag av föräldraledighet säger Centerns partistyrelse och Michael Artursson.

Centern vill också ha en höjning av den lägsta ersättningen från 180 kronor per dag till 270 kronor per dag.

Annie Lööf tycker inte att partistyrelsens förslag liknar Centerpolitik och hon kommer att försöka stoppa det på partistämman.

– Vi måste också ha en respekt för att det för egenföretagare eller statsråd är svårt att vara hemma så pass länge med sina barn, säger Annie Lööf.