Universitetsångest speglas i ny bok

Lagom till universitetens terminstart publicerar två svenska etnologiprofessorer en bok som tar upp baksidorna med att arbeta inom den akademiska världen, en värld full av oskrivna regler och interna strider.

Det är Billy Ehn vid Umeå universitet och Orvar Löfgren vid Lunds universitet som skrivit boken ”Hur blir man klok på universitetet?”.

Enligt författarna finns det flera orsaker till de starka och många gånger negativa känslorna inom universiteten. En är att forskarna identifierar sig så starkt med sin forskning. Kritik av forskningen upplevs då lätt som personlig kritik. En annan orsak är att det ingår i hela det akademiska livet att ständigt kritiskt ifrågasätta både sin egen och andras forskning.

Dessutom saknas det ofta ett språk för att hantera de här starka negativa känslorna, eftersom man är så inriktad på det intellektuella, det analytiska och rationella. För vissa innebär universitetet en drömtillvaro, medan andra aldrig känner att de passar in.