Oro över läget i Europa fick USA-börser att rasa

1:48 min

Börsraset i USA i går kom efter flera negativa indikationer om att den ekonomiska återhämtningen går långsamt.

Dow Jones index var ner 3,7 procent i går när börsen i New York stängde och oron är stark över att USA kan vara på väg in i en ny recession.

Flera negativa tecken publicerades i går, som att husförsäljningen inte ökat lika mycket som väntat, att konsumentpriserna stiger och med dem inflationen, att fler än månaden innan behöver arbetslöshetsunderstöd, och att tillverkningsindustrin är svagare än väntat och dröjer med att anställa.

Till det kommer, som nämnts, att Morgan Stanley, det globala finansieringsföretaget, skrev ner sina förväntningar på tillväxten i USA.

Huvudförklaringen till nedgången i USA uppges trots allt vara oro över vad som händer i Europa och i de europeiska bankerna i samband med eurokrisen, understruket av en rapport i Wall Street Journal om att USA:s finansiella institutioner kontrollerar de viktigaste bankerna i Europa för att se om de har tillräckligt med pengar för att klara sig om det skulle bli ännu värre. Bankaktierna faller över hela linjen, mer än börserna totalt.

De stora europeiska bankerna täcker nu stora statsskulder i euroländerna, pengar som de inte kan vara säkra på håller sitt värde.

Uppgiften att en bank i Europa, okänt vilken, lånat 500 miljoner dollar i den europeiska centralbanken för att täcka sitt behov av dollar, spädde på oron ytterligare om ett svagt läge för bankerna.

USA, vars kreditvärdering graderades ner förra veckan, har inga problem att låna pengar. Amerikanska statsobligationer uppfattas vara en av de tryggare placeringarna, vid sidan av guld, på en mycket osäker marknad.

Räntan på korta lån är i stort sett noll, så placerarna köper obligationer med längre lånetid och högre ränta, som ger större förtjänst.