Svenska meteorologer i världsklass

Sveriges meteorologer är bland de bästa i världen. Åtminstone om man får tro den internationella expertgrupp som på uppdrag av Vetenskaprådet granskat svenska forskningsprojekt inom meteorologi.

Av 23 projekt fick 15 högsta eller näst högsta betyg i undersökningen. Samtidigt varnar expertgruppen för en alltför kortsiktig planering, och efterlyser därför en gemensam nationell strategi för den här typen av forskning.