Hårig larv plågar Öland och Gotland

Larverna från tallprocessionsspinnaren har i sommar orsakat intensiv klåda hos bofasta och besökare på Öland och Gotland. Och en sydlig variant är ett ännu större problem nere på kontinenten. Nu har ett EU-projekt startat för att lösa problemet.

Tallprocessionsspinnaren är inte bara ett obehag för människor som fått larvernas hullingar på sin hud, den är dessutom en insekt som skapar stora skador på tallskog.

I Sverige är den ovanlig, men den sydeuropeiska släktingen är desto besvärligare. Och den varianten sprider sig norrut i Europa, sannolikt på grund av den globala uppvärmningen.

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp arbetar en grupp kemiska ekologer i ett EU-projekt, med mål att bättre förstå tallprocessionsspinnarens framfart. Bland annat har man upptäkt att insekten luktar sig till sina värdträd.

Genom att studera de här luktsignalerna skulle man kanske kunna hitta effektiva bekämpningsmedel mot larven i framtiden.