Maktspel och egenintresse kritiseras i Mullsjö

Otydligt ledarskap, maktspel och politiker som drivs av egenintresse istället för allmänintresse.
Denna dystra bild av arbetsklimatet i Mullsjö kommun avslöjas i en analys som en ansedd revisionsfirma har gjort.  

Revisorerna har kallats in för att studera arbetsklimatet i kommunen.

Problemen var kända redan i våras. Politikerna hade då suttit i krismöte för att diskutera den förtroendeklyfta som uppstått mellan politiker och tjänstemän.

Därför beställdes analysen från revisionsfirman.