Så här ser laget ut dagen innan start

Sträcka 1: Camilla Sundkvist (Starten-Smågan 9,5 km)
Sträcka 2: Reine Sundkvist (Smågan-Mångsbodarna 14,6 km)
Sträcka 3: Johnny Byström (Mångsbodarna-Tennäng 4,4 km)
Sträcka 4: Lena Sundqvist (Tennäng-Risberg 6,6 km)
Sträcka 5: Martin Hedberg (Risberg-Evertsberg 11,6 km)
Sträcka 6: Peter Sundkvist (Evertsberg-Oxberg 15,0 km)
Sträcka 7: Patrik Falck (Oxberg-Gopshus 4,6 km)
Sträcka 8: Dag Malmqvist (Gopshus-Hökberg 4,7 km)
Sträcka 9: David Sauter (Hökberg-Eldris 10,1 km)
Sträcka 10: Dagges kompis från Mora (Eldris-Mål i Mora 9,2 km)