Främmande arter intar Sverige

2:10 min

Inom bara ett par år kan både mårdhund och tvättbjörn ha etablerat sig i södra Sverige. Spridningen är nu så snabb i Danmark att djuren snart simmar över Öresund till Skåne, enligt viltvårdare. (Ekot)

Den spelar död när den är hotad och är egentligen ganska söt, men den är ändå fruktad.

Hittills har man fångat knappt hundra mårdhundar i Norrbotten där de vandrat in från Finland, men enligt viltvårdare är livsbetingelserna för mårdhunden betydligt bättre i Sydsverige och havet som omger är inget skydd, säger Bertil Nilsson, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

– Nej, de är duktiga på att simma - och även bron skulle kunna vara en tänkbar överfart. Men de räds inte öppet hav och höga vågor.

Rabies, dvärgbandmask och skövling av djurlivet i våtmarker är hot som kopplas till mårdhunden.

– Man har ju sett i Finland bland annat att de stora våtmarksområdena är i princip tomma på markhäckande fågel och groddjur.

I Finland skjuts varje år 100 000 mårdhundar och precis som vid den svenskfinska gränsen har man nu satt upp kameror vid Öresund, där hotet kommer från väst.

– Det är mycket allvarligt, eftersom de sprider sig mycket snabbt i Danmark.

Men en nytt hot mot det svenska djurlivet har dykt upp. De kameror som danskarna har satt upp för att hitta mårdhund, visar något helt annat.

– De har visat mycket tvättbjörn, vilket är förvånande.

Frågan man ställer sig nu är om inte den allätande tvättbjörnen hinner före mårdhunden.

I Tyskland finns en miljon tvättbjörnar. De är inte en naturlig del av djurlivet utan härstammar från två par i fångenskap, som sattes ut i naturen på order av Herman Göring under 30-talet.

Nu har de etablerat sig i Danmark och Sverige är bara en simtur bort.

– Tvättbjörnarna har man ju sett från andra ställen att den trivs jättebra i städer, där det finns mycket mat. Den letar gärna i soptunnor, så den har ju en stor möjlighet att klara sig här. Det är inget fel på arterna, men det är inget som vi vill ha hit, säger viltvårdshandläggaren Bertil Nilsson.