Världsekonomin inte återhämtad efter kraschen

3:24 min

De senaste veckornas oro på världens finansmarknader har ju överraskat många som har ansett att världsekonomin har återhämtat sig efter finanskrisen. Men om man tittar på siffror och statistik, så visar det sig att den globala ekonomin inte har hämtat sig sedan finanskrisen, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

– Normalt när en sådan finanskris inträffar tar det sju år i snitt innan man är tillbaka till samma produktion och arbetslöshet som tidigare, säger Stefan Fölster.

Om man drar tillbaka kurvorna till 2007, då finanskrisen började, ett år före kraschen i den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers, så är värdena högre då än nu, trots 18 månader av återhämtning.

Nu har det skakat ordentligt på finansmarknaderna de tre senaste veckorna och många tror att hösten 2011 kan bli lika skakig som hösten 2008, och konkursen i Lehman Brothers, när börserna föll och företagens orderböcker plötsligt var helt öde.

Enligt Stefan Fölster finns det dock historiska fakta att luta sig mot när det gäller hur återhämtningar brukar gå till efter djupa nedgångar.

– När återhämtningen såg ut att gå så fort, trodde många att det skulle gå mycket snabbare och såg inte att det egentligen var en slags tillbakastuds som skulle komma att upphöra. I huvudsak var nog förväntningarna på en snabb återhämtning helt enkelt inte historiskt grundade. Man bortsåg från att det normalt tar mycket längre tid och att det kan vara turbulent i åtskilliga år efter en finanskris, säger Stefan Fölster.

Fyra år efter att finanskrisen började har världsekonomin helt enkelt inte återgått till det normala. Inte heller världen har återgått till det normala.

Eurons kris och skuldkrisen i konkursmässiga länder i eurozonen och krisen i världens största ekonomi USA, med kreditbetyg som graderats ner, kan komma att ändra på den invanda synen på hur världskartan ska se ut.

Internationella Valutafondens karta över var tillväxten finns just nu målar Latinamerika, Afrika och Asien i blått, med över fyra procents tillväxt 2011 och 2012.

Ljusrött eller mörkrött målas över hela Europa, noll till två procent eller under noll. USA får ljusblå färg med två till fyra procent tillväxt, men då ska man komma ihåg att IMF:s prognos kom i våras och mycket har hänt under några korta sommarmånader.

Inget betydande industriland har fullt ut återtagit vare sig produktion, konsumtion eller bolagsvärden mätt i börskurser.

En beräkning enligt ett världsindex visar att börskurserna är 30 procent lägre nu än när de var som högst 2007. Och aktier i finansbolag, alltså i huvudsak banker, ligger 60 procent lägre än för fyra år sedan.

Från Kina har det mullrats om behovet av en ny världsreserv-valuta, som alternativ till dollarn, och även euron. Kina har enorma överskott mot euro- och dollar-länderna och sitter också med alla trumf på hand när och om västvärldens kris ska kunna lösas.

Detta fick en kommentator i Storbritannien att utbrista i veckan, att vi nu ser slutet på den gamla världsordningen och att makt och inflytande är på väg att flyttas från väst till öst.