Strejk för säker skolväg

I dag strejkar 35 elever vid Edsvallaskolan på grund av att barnen rekommenderas att använda en skolväg, som föräldrarna tycker är alltför farlig för barnen.

Under morgonen tågade ett hundratal föräldrar och barn längs den rekommenderade skolvägen för att demonstrera och peka på farliga passager. Skolstrejken ska pågå i tre dagar.