Namnet Västernorrland - svårbegripligt

Länsstyrelsen borde anställa en person som får ansvaret för att stärka Västernorrlands identitet.

Det tycker en arbetsgrupp som på uppdrag av länsstyrelsen tittat på bilden av Västernorrland.

Utredarna menar att länets intressen drunknar i marknadsföringen av kommuner, myndigheter och företag.

Dom tycker också att länets namn är svårbegripligt och svårplacerat och ett hinder i marknadsföringen av länet . Men dom vill ändå behålla det.