rovdjur

Lågt intresse för att köpa björnkött

1:33 min

Idag inleds årets björnjakt men något större intresse för björnkött finns det inte. Det är få viltuppköpare som tar emot björnkött och orsaken är krångliga regler. Fredrik Eklund är vd på Grundnäs AB, ett av landets största viltföretag.

- Det är regelverket kring björn som gör att vi inte tar emot björnkött.  Björnen är klassad som utrotningshotad inom EU vilket gör att det krävs flera intyg och det gör det väldigt  svårt att hantera det på en ekonomisk och produktionsmässigt bra sätt, säger Fredrik Eklund.

 
Det är alltså få viltuppköpare som själva inte också vidareföräldrar köttet,  som köper in björnkött.

Men trots att det är få som köper upp så finns det efterfrågan på björnköttsprodukter. EG vilt i Vilhelmina de köper upp, vidareförädlar och säljer sina björnköttsprodukter och i och med att de hanterar köttet från början till slut så är inte regelverket lika komplicerat.

 - Jag förädlar och säljer själv till kunderna och då blir det mindre krångligt säger Erland Gustafsson som tillverkar flera olika björnprodukter. Och för han är det inte problem att bli av med varorna då de flesta som köper gör det för att det är exotiskt. Så han tar gärna emot fler björnar som han kan göra korv och stek av.
- Den mängd björnar jag köper in är det inga problem att bli av med, säger Erland.

Så det finns alltså en marknad för björnkött. Och om regelverket kring hanteringen av björnkött vore enklare skulle fler köpa in det menar Fredrik Eklund, vd för ett av sveriges största viltföretag.
- Definitivt att vi skulle köpa in björn om det inte vore så krångliga regler. Som viltuppköpare vill man ju handla med allt vilt, dessutom vore det en bra service till jägarna.