Juholt: Sänk skatten för pensionärer

1:58 min

Skatten på pensionerna bör sänkas redan nästa år, sa Socialdemokraternas partiledare, Håkan Julholt i sitt sommartal i dag i Västertorp i södra Stockholm. Han anklagade regeringen för att inte ta sitt ansvar.

– Det är inte att ta ansvar att sitta på läktaren och se på när pensionerna urholkas, sa Håkan Juholt. Det är inte att ta ansvar att sänka skatten för löntagare och höja de för pensionärer.

– Vi kommer redan i höstens budget lägga förslag som minskar denna orättvisa för landets pensionärer, det är djupt ideologiskt.

Vilka andra reformer tänker ni er i höstens budget?

– Det kommer vi att presentera i höstens budget. I dag har jag talat om skolan, bostäderna, infrastrukturen, jobben för ungdomarna och vad som är verkligt ansvarstagande - bortom att endast uppträda som en kamrer, utan också fylla politiken med ett innehåll.

– Jag välkomnar att det nu är fler partier än bara Socialdemokraterna, som anses ha förmåga att ta ansvar för landets ekonomi.

Håkan Juholt valde ett Stockholmsperspektiv på sitt första sommartal som partiledare. Det är huvudstaden som är landets ekonomiska motor och tunnelbanan måste byggas ut för att klara att transporterna till och från jobben.

Och det måste byggas många fler bostäder, ansåg Juholt och han efterlyste ett särskilt investeringsstöd för byggande av studentbostäder.

Den svenska skolans utveckling är djupt oroande, ansåg Juholt.

– Under flera år har kunskapsresultaten i den svenska skolan försämrats och vi har dessutom en skola som håller på att falla isär. Föräldrarnas ekonomi och sociala status är i dag lika viktig för barnens resultat i skolan, som det är i USA. Vägen fram till bra skolresultat och höga betyg går genom rika föräldrar och så har det aldrig tidigare varit i Sverige.

– Det är dags för en sammanhållen skola, där alla barn och ungdomar har rätt att gå i den bästa skolan.