Syrien

al-Assad varnade andra länder i tv-intervju

1:28 min

Den syriske presidenten Bashar al-Assad framträdde på söndagskvällen i statstelevisionen i vad som såg ut som en välregisserad intervju. Det var den fjärde gången som presidenten framträdde sedan oroligheterna började i mars. Och al-Assad sa att de som protesterade den senaste tiden blivit mer militanta.

Säkerhetssituationen har blivit mer militant, sa Bashar al-Assad men vi kan handskas med det. Jag är inte det minsta orolig över detta, sa presidenten.

Återigen utlovade han nya reformer och lagar, som nya medielagar och att redan från och med torsdag så ska nya politiska partier kunna registrera sig. Och parlamentsval ska kunna hållas senast om åtta månader, kanske till och med så tidigt som i februari nästa år, lovade presidenten det syriska folket.

Han utfärdade dessutom en varning för till de länder som funderar på ett militärt ingripande i Syrien, de kommer att straffas hårt.

När han fick frågan om hur han ställde sig till de internationella kraven på att avgå, så svarade presidenten med ett leende att han inte hade några som helst tankar på att tillmötesgå vad president Obama och andra krävt.

– Vad vi än gör i detta land så är det inte nog för de i väst, sa al-Assad som hade en betydligt mer mjuk framtoning i detta TV-framträdande än vad han haft de tre tidigare gångerna sedan oroligheterna startade.

Oppositionsledare som lyssnade på talet sa efteråt att det som presidenten sagt inte kommer att lugna det syriska folket.