Mer mat utan att biologisk mångfald drabbas

1:26 min

Den globala matproduktionen kan fördubblas utan att den biologiska mångdfalden drabbas, den biologiska mångfalden kan till och med öka om man använder rätt teknik. Det säger en grupp forskare som presenterar sin forskning på Världsvattenveckan idag.

– Det finns stor potentialför att öka matproduktionen. Med bra hantering av vattenresurserna och jordbruksmarken kan man lätt fördubbla eller trefaldiga skördarna i det regnförsedda jordbruket i Afrika, säger Eline Boelee på International Water Management Institute.

Som exempel nämner hon ett område i de etiopiska högländerna där man hade som mål att minska erosionen på sluttningarna. Vissa områden stängdes av för betande djur, man planterade träd och grävde diken för att bättre kunna samlade upp regnvatten. Erosionen minskade, jordarna kunde hålla vatten bättre och bönderna kunde skörda hö på det avstängda området, samtidigt som växtligheten hämtade sig drastiskt bland träden, säger Eline Boelee.

Och hennes kollega Alain Vidal säger att om man med den här typen av strategier fördubblar småböndernas produktion, som idag är 70% av matproduktionen, så kan världen försörjas med mat även 2050, när världsbefolkningen befolkningen förväntas nå en topp på drygt nio miljarder.
– Om småbönderna fördubblar sina skördar till 2050 så har vi den ökning som behövs för att föda världen.