Reinfeldt redo diskutera svensk trupp i Libyen

Så här kommenterar statsminister Fredrik Reinfeldt utvecklingen i Libyen:

– Förhoppningsvis är nu Kadaffi-eran, fyra decennier av förtryck över. Men det är riktigt som påpekas att det är fortsatta stridigheter, det är fortsatt att finna Kadaffi och ställa honom till svars, det såg vi när det gällde Saddam Hussein i Irak. Det är också en potentiellt mycket farlig situation, det är en lång rad motstående intressen och människor med vapen som är arga så det är stor risk för en eskalerande våldsutveckling.

En farlig situation säger du, vilket scenario är det värsta?

– Dels står libyer mot libyer. Det finns också en lång rad legosoldater på plats och det finns risker för hämndaktioner och okontrollerat våld. Det finns milisgrupper, det är ett stamsamhälle som reser sig mot en förtryckare. Man vet vad man är mot men man vet inte alltid vad man är för. Det har visat sig förr, att ibland är man för olika saker.

Vad kan Sverige ge för stöd till den libyska oppositionen?

– Det gäller naturligtvis att få på plats ett civilt styre som vill gå i demokratisk riktning. Precis som vi har sett i andra arabiska länder så gäller det att skriva en konstitution, försöka få igång ekonomin och att bistå med det humanitära, det mest grundläggande och att bygga långsiktig utveckling. Det är en förhoppning om en ljusning, en bättre tid, som vi faktiskt ser här, precis som i andra arabiska länder.

Är du redo att skicka svensk trupp till Libyen för att garantera säkerheten?

– Jag är naturligtvis redo att föra diskussioner om vad den nya situationen innebär, säger Fredrik Reinfeldt.