280 000 lettiska sparare förlorade tvist

På onsdagen blev 280 000 lettiska småsparare, som lurats på sina pengar i en stor lettisk bankkrasch, än en gång förlorare. Beskedet fick de i en dom i Stockholms tingsrätt.

Ni har förlorat igen! Det var budet till 280 000 lettiska banksparare på onsdagseftermiddagen. Beskedet finns i en av de längsta domar som någonsin har skrivits i Stockholms tingsrätt. Den är 315 sidor tjock och då är inte bilagorna medräknade.

Bakgrunden är att Lettlands största banker, Banka Baltija, vars ledning var kriminell, gick i konkurs 1995. Tio procent av Lettlands befolkning hade sina sparpengar i banken och i kraschen förlorade de varenda santim av sina besparingar. Santim är den minsta valören av Lettlands valuta.

Svensk revisionsbyrå
Banken hade haft en välrenommerad revisionsbyrå i Sverige, nämligen Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Just denna svenska revisionsbyrå skulle visa de 280 000 spararna i banken att de hade en extra trygghet för sina pengar.

När Banka Baltijas konkursförvaltare började rota i de svindlande affärerna och försökte reda ut vad som egentligen hade hänt ansåg han att de välrenommerade svenska revisorerna inte hade skött sitt jobb i banken.

De kunde ha slagit larm tidigare och mildrat kraschen men gjorde inte det. Därför gav konkursförvaltaren advokat Hans Bagner i Stockholm i uppdrag att stämma revisorerna och kräva dem på ett skadestånd på 1,6 miljarder kronor.

Kravet avvisas
Efter en rättegång som pågått i nästan ett år och där bland annat Lettlands förre statsminister och riksbankschef Einars Repse har varit i Stockholm och vittnat avvisar alltså tingsrätten nu konkursförvaltarens och de lettiska bankspararnas krav på revisorerna.

Advokat Hans Bagner säger till Ekot att han givetvis grundligt kommer att överväga om han ska överklaga domen till hovrätten. Han har tre veckor på sig.

Jan Mosander
jan.mosander@sr.se