Regeringen kritiseras återigen för vargjaktspolitik

2:05 min

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonfen och Svenska Rovdjursföreningen nöjer sig inte med regeringens senaste svar till EU-kommissionen om ett tillfälligt stopp för licensjakt på varg nästa vinter. Organisationerna, som för över ett år sen anmälde Sverige till EU-kommissionen har nu beslutat att på nytt skriva till kommissionen för att få Sverige fällt i EU-domstolen.

Mikael Karlsson är ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Det blir jätteviktigt för oss nu att påtala för EU-kommissionen att regeringen försöker lura kommissionen, gå runt och hålla uppe med jakten, men sedan fortsätta igen trots att vargstammen inte är livskraftig.

Förra veckan deklarerade regeringen att det blir ett tillfälligt uppehåll nästa vinter vad gäller licensjakt på varg, i stället ersätts licensjakten med en skyddsjakt. 

Enligt miljöminister Anderas Carlgren görs detta för att blidka EU-kommissionen som kritiserat den svenska vargpolitiken och i första hand vargjakten.

På så sätt hoppas regeringen undvika att hamna i EU-domstolen. Andreas Carlgren har klart och tydligt sagt att ambitionen är att jakten ska dra igång igen 2013.

– Vår avsikt är att uppta ordinarie licensjakt igen vintern 2013. Så det här är ett tillfälligt uppehåll under en jaktsäsong.

Miljöorganisationerna menar att regeringen inte har stöd i lagstiftningen, när man planerar för ännu en licensjakt, och de har beslutat att gemensamt skriva till EU-kommissionen för att få Sverige fällt i domstol.

Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen hävdar att regeringen genom sitt senaste svar till kommissionen till och med försöker lura EU-kommissionen.

– Regeringen verkar hoppas att med den här manövern så ska kommissionen lägga ner ärendet och man ska slippa bli fälld i domstolen. Med eftersom man nu har förbundit sig via ännu en licensjakt 2013 både politiskt och i olika dokument så menar vi att den frågan måste prövas. Vi vill ha ett prejudikat i domstolen som förhindrar framtida licensjakt.