Skåne

Fler jobb - men färre lärarstudenter

1:34 min

Fler lärarjobb finns att söka i Skåne, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Men samtidigt går intresset för lärarutbildningen ned. Det är 2 000 färre lärarstudenter i år än förra året.

– Det har ju skett en dramatisk minskning till lärarutbildningen. Fortsätter det i den takten börjar den siste lärarstudenten år 2028, säger Marcus Friberg som är lärarstudent vid Malmö högskola sedan fem år och också förtroendevald i Lärarförbundet Student.

– Vi är alltså på väg att se att folk inte vill söka till lärarutbildningen alls.

Men det händer saker. Ny lärarutbildning och lärarlegitimation ska göra det mer attraktivt i det långa loppet. Men mer måste göras, menar Marcus Friberg.

– Man kan inte bara göra om lärarutbildningen. Hela yrket måste reformeras. Jag tror att man måste få en högre medellön bland lärare, men det är inget man vänder på en dag.

En het potatis i skolfrågan just nu är den så kallade lärarlegitimationen. 1 augusti infördes den, och rent praktiskt betyder det att de nybakade lärarstudenterna måste gå ytterligare ett år som introduktionsperiod och ha en mentor.

Och 2015 ska alla lärare som undervisar i skolorna vara behöriga med legitimation.

De flesta av dem Marcus Friberg har talat med tycker att legitimationen är en bra markering för att höja statusen på yrket men är samtidigt oroliga för att det inte ska finnas introduktionsplatser.

– Det som är konstigt är att det inte finns finansiering till de kommande platserna. Vi nya lärarstudenter som kommer ut kommer troligen att bli åsidosatta, och de som redan har en legitimation kommer att bli först att få anställningar, slutar han.