Tomma skolor dyrt för kommunerna

Många skollokaler i Östergötland står idag tomma och kostar kommunerna mycket pengar.

Bara i länets tre största kommuner handlar det om över 14000 kvadratmeter. En av orsakerna är de nedskärningar som gjorts till följd av att barnkullarna blivit mindre och störst är problemet i Norrköpings kommun som årligen tvingas betala nästan fem miljoner för de tomma lokalerna.