Skogsägare slarvar med gallring och röjning

Värmlandsskogarna tappar stora värden varje år på grund av otillräcklig skötsel.

Röjning och gallring görs ofta inte förrän det redan har påverkat trädens tillväxtmöjligheter.

Skogsbolaget Stora Enso för regelbundet kampanjer för att få skogsägarna att sköta sin skog bättre