SBAB och Swedbank: Ingen global lågkonjunktur

4:25 min

Mitt i oron på de finansiella marknaderna världen över och problemen med skulderna i dollar- och eurozonen, så kommer det två konjunkturrapporter som ändå andas optimism. Både det statliga bolåneinstitutet SBAB och Swedbank menar att en global lågkonjunktur inte är omedelbart förestående.

– Det är svårt att bedöma i det ostadiga läget just nu men det blir ingen global recession, utan ser ut som ett typiskt hanka-sig-fram-scenario, säger Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

Det skulle innebära att man klarar kriserna men det är fem i tolv, både i ekonomi och i politik. Det innebär att Sverige fortsätter att växa.

Finns det en risk för recession?

– Det finns en konjunkturpessimism just nu, när man ser att industrin inte växer som tidigare. Och frågan hur man ska ta sig ur det här med skuldkrisen i USA och eurozonen.

Hur kommer det att gå då?

– Huvudscenariot hos oss är att det inte blir någon global recession och att Sverige får en hygglig tillväxt men inte lika stark som tidigare. Men det finns en risk och då kan inte heller Sverige undvika det.

Risken för en ny global lågkonjunktur är låg, menar Swedbank. Det påverkar prognosen svensk tillväxt.

Tack vare ett starkt första halvår för svensk ekonomi, med bibehållen stark fart från urstarka 2010, så menar Swedbank att den svenska BNP-tillväxten under 2011 landar på 4,3 procent. Det en liten revidering upp från 4 procent i den tidigare prognosen från i april.

Men nästa år saktar det in lite grann, till 1,8 procent och 2013 antas tillväxten hamna på 2,3 procent.

Swedbank räknar också med att Riksbankens styrränta ligger kvar på dagens 2 procent under resten av året. Därefter återupptas Riksbankens räntehöjningar under första halvåret 2012 med en höjning.

Ytterligare två höjningar kommer under andra halvåret. I slutet av första halvåret 2013 ligger reporäntan på 3 procent, enligt Swedbank.

Banken tror vidare att arbetslösheten i år faller till 7,5 procent och till 6,9 procent 2013.

Efter den starka tillväxten 2010, på 5,5 procent, blev svensk ekonomi jämförd med tigerekonomierna i Sydostasien. Nu använder Cecilia Hermansson en annan liknelse

– Tigern har blivit som en pålitlig bondkatt.

En ganska fet bondkatt då?

– Ja, på sina håll, hushållens skuldsättning kan oroa, annars kan det bli samma obalanser i svensk ekonomi.

När avtar den finansiella oron?

– Det beror på vilka beslut som tas, i första hand av politiker men kan man hantera kriserna kan krisen börja avta. Utan förtroende kan krisen rulla på längre, säger Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson.

Även SBAB räknar i sin prognos med att konjunkturen försvagas de närmaste kvartalen, men att nedgången blir mild jämfört med finanskrisen 2008. Och en global lågkonjunktur är inte att vänta, enligt SBAB.

Även SBAB antar att Riksbanken väntas ta en paus i räntehöjningarna vid sina tre närmaste möten. I slutet av 2012 är styrräntan 2,75 procent och 3,5 procent i slutet av 2013, spår SBAB.