Läkarråd om oskuldsblod ifrågasätts

Flickor med rötter i så kallade hederskulturer kan av svenska gynekologer få rådet att sticka sig i slidan för att få blod på lakanet på bröllopsnatten.

– Det är ett väldigt konstigt råd som man snarast borde ändra, säger en kritisk gynekolog. 

Doktor Carl Magnus Ekström, gynekolog i Norrköping, tycker att rådet är illa genomtänkt. I stället borde man stödja flickorna så att de inte går med på att "producera blod" på bröllopsnatten. 

– Det bygger på okunskap. De flesta blöder inte vid första samlaget, säger Ekström till TT. 

Juno Blom arbetar mot hedersbrott på länsstyrelsen i Östergötland, som har ett nationellt regeringsuppdrag kring hedersproblematik.

– Att kvinnor tidigare har tvingats till sådana här lösningar kan jag förstå, men det är inte förenligt med principen om mänskliga rättigheter i ett demokratiskt samhälle. Riktlinjerna strider mot kvinnans rätt till sin egen kropp och sexualitet, säger Blom till TT. 

Det kontroversiella rådet gavs först i ett vårdprogram från Karolinska sjukhusets SESAM-enhet (Enheten för sexuell hälsa) 2004. Det är skrivet av doktor Lotti Hellström vid Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor. 

Rådet går ut på att flickorna efter det första samlaget ska sticka sig i underlivet med en nål som hon gömt i klänningsfållen eller bland sybehör i toalettväskan. 

Trots att rådet har kritiserats från flera håll hänvisar tunga institutioner fortfarande till hennes riktlinjer. 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) i Uppsala refererar till skriften i sin handledning för hälso- och sjukvården om hur man ska stödja flickor som drabbas av hedersproblematik. Den blev klar i juni. 

Även Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) hänvisar till Hellströms skrift i sina råd till medlemmarna. 

Lotti Hellström beskriver rådet som den allra yttersta utvägen sedan alla andra sätt att hjälpa flickan har misslyckats.

– Det kan handla om att skydda en skräckslagen, ensam 17-årig flicka vars liv är i fara, säger hon. 

Docent Birgitta Essén vid NCK säger att man genom hänvisningen till Hellströms skrift bara beskriver frågeställningens historik och vill inte uttala sig om huruvida man står bakom rådet. 

Gynekologen Matts Olovsson är vetenskaplig sekreterare i SFOG:s styrelse och var inte medveten om att man refererat till rådet på sin hemsida. 

– Självklart står vi inte bakom ett råd som går ut på att flickor ska skada sig själva. Vi ska diskutera frågan på ett styrelsemöte i veckan och se om vi ska plocka bort referensen, säger han till TT.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni anser att de råd som ibland kan ges till flickor som söker hjälp är helt oacceptabla.

– Sådana flickor ska få stöd som bygger på korrekt kunskap. Svensk sjukvård ska inte ägna sig åt att upprätthålla myter. Utgångspunkten är att de allra flesta kvinnor inte blöder vid det första samlaget, säger Sabuni till TT.

Hon anser att Socialstyrelsen nu bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur svensk sjukvård ska ge rådgivning vid oskuldsproblematik.

– Handlar det om reella hot mot flickan så bör ju socialtjänsten kopplas in och förövaren tas om hand.

TT