Arbetslösheten fortsätter att stiga i Storbritannien

2:38 min

Utsikterna för den brittiska ekonomin ser mörka ut. Tillväxtprognoserna skrivs ned och arbetslösheten stiger. Ökad arbetslöshet beror på att offentliga jobb nu blir färre, säger professor Iain vid London School of Economics.

– Det var inte överraskande att arbetslösheten under april - juni vände uppåt., säger Iain Begg, 

Arbetslösheten ligger nu på 7,9 procent. Ökningen beror delvis på att offentliga jobb försvinner på grund av att regeringen skär ned på statens utgifter. 

Nära 2,5 miljoner britter är nu arbetslösa, därav en miljon kvinnor.  Arbetslösheten bland kvinnor är den högsta på över 20 år.  Många av dem finns bland de offentliganställda som blivit av med jobben.

Visserligen ökar antalet arbetstillfällen i privat sektor, men det väger inte upp minskningen av de offentliga jobben.

Ungdomsarbetslösheten är bland EU:s högsta. Var femte ung mellan 16 och 24 är arbetslös. Utanför den statistiken finns ett okänt antal som saknar arbetslöshetsunderstöd, eller inte alls söker jobb.

Av dem som jobbar, är fler än tidigare i tillfälliga anställningar. Arbetslösheten är högst i nordöstra England.

Samtidigt kärvar den ekonomiska återhämtningen. Tillväxten står i princip stilla sedan nio månader tillbaka. 

Finansminister George Osborne är benhård inför alla påtryckningar om att lätta på regeringens sparkrav för att stimulera tillväxten.  Det skulle öka budgetunderskottet, och Osborne pekar varnande på de länder i omvärlden som hamnat i kris.

Bank of England är nu mer orolig för negativ tillväxt, recession, än den var när den förra började år 2008.

Räntan ligger på 0,5 procent. Det finns inte mycket mer att göra för att stimulera ekonomin nu enligt Iain Begg.

Räntan har varit låg nu i tre år, och borde ha lett till investeringar vid det här laget. Men samtidigt vågar inte konsumenterna låna och spendera.

Det finns bara mindre penningpolitiska åtgärder kvar att ta till, men professor Iain Begg säger att det är knappast troligt att regeringen använder dem.