Unicef kritiserar regeringen

1:50 min

Den svenska avdelningen av FN:s barnfond Unicef riktar nu kritik mot regeringen och hävdar att man från regeringens sida inte agerar tillräckligt snabbt för att gömda och papperslösa barn ska få rätt att gå i skola.

Om inget sker inom kort riskerar många barn att drabbas, det säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid Unicef.

– Förutom att de missar sin möjlighet att få utbildning och skolgång, så kan det få allvarliga konsekvenser för barnets hälsa och psykosociala utveckling också, eftersom de ofta lever i familjer som befinner sig i en hopplös situation, samt förtvivlan, oro och ångest, och då behöver barnen få möjlighet till andrum.

Barn som är papperslösa eller lever gömda i Sverige har inte laglig rätt att gå i skola. Sverige har beslutat att följa barnkonventionen, som säger att alla barn i ett land har samma rättigheter. Men trots det ser det alltså inte ut så i praktiken, enligt den svenska avdelningen av FN:s barnfond Unicef.

Frågan om gömda och papperslösa barns rätt att gå i skolan har varit uppe för diskussion flera gånger de senaste åren. 2007 kom en första statlig utredning, och för två år sen tillsatte regeringen en kompletterande utredning om rätt till skolgång för papperslösa barn, det vill säga barn som lever i Sverige utan tillstånd att bo här.

Utredningen var klar förra vintern. Och enligt förslaget ska barn som bor i Sverige ha rätt att gå i skolan, även barn som är papperslösa och barn som lever gömda.

Utbildningsminister Jan Björklund har tidigare sagt att det ska komma en lagstiftning, som ger gömda och papperslösa barn rätt att gå i skolan. Men enligt Unicef har frågan alltså dröjt alldeles för lång tid, och man kräver nu att regeringen lyfter frågan. Ekot har sökt Björklund, men han vill inte uttala sig. Barnrättsjurist Christina Heilborn igen:

– Den senaste utredningen som kom förra året hade vi hoppats på, men så vitt jag förstår så är den inte prioriterad och därför är vi oroliga för att det kommer att dra ut på tiden innan det här förslaget kan bli verklighet. Och vi vill driva på nu så att det blir en laglig rätt för de här barnen att gå i skolan.