Luleå

Här tar han över F21

1:35 min

Idag tog den nye chefen för F21 och Luleå garnison över fanan från Per Nilsson, vid en ceremoni på flygflottiljen.

Idag tog den nye chefen för F21 och Luleå garnison över fanan som ett bevis på att han tillträtt tjänsten vid en ceremoni på flottiljen. Fredrik Bergman tar över en flottilj som i nuläget inte är nedläggningshotad och som riktat in sig på internationella insatser.

Det var under viss pompa som chefsbytet på F21 skedde. Inför personal som stod uppställda i givakt skedde bytet då den förre chefen, Per Nilsson, lämnade över F21:s fana till den nye, Fredrik Bergman.

Symboliskt har nu den nya chefen fått ansvaret men praktiskt kommen han inte att vara på plats förrän om en månad. Anledningen är att Fredrik Bergman har ansvaret för den styrka som är placerad på Sicilien och som med flyg bevakar vad som händer i Libyen.

Fredrik Bergman har arbetat inom försvaret sedan 1986, han är pilot som har flugit 2 000 timmar och han har jobbat flera år i högkvarteret. I somras fick han uppdraget att planera för den svenska insatsen i Libyen där huvuddelen av personalen kommer från F21, den flottilj som han nu blivit chef över.

– Det känns bra, det känns stort och det är väldigt ansvarsfullt, säger Fredrik Bergman om sitt nya jobb.

När det gäller framtiden för flottiljen så ser den ljus ut menar Bergman.

– Den är väldigt positiv. Jag har jobbat i högkvarteret i många år och nu existerar inte förbandsnedläggelser. Ett exempel på att F21 är att räkna med att vi är med ett förband i Libyeninsatserna.

Det är de internationella insatserna som han kommer att verka för under sin tid som chef.

– Jag känner att erfarenheterna med att vara med i insatsen i Libyen gör att det finns med förberedelser att göra och vi måste höja nivån på förbandet, säger Fredrik Bergman.