Gruvan i Kiruna kan stoppas när marken spricker

2:16 min

Flytten av Kiruna har kört fast. Länsstyrelsen i Norrbotten har dragit i nödbromsen för att rädda kulturhistorisk bebyggelse från att rivas. Men samtidigt gör gruvbrytningen att marken spricker allt närmare husen och i slutet av året kan gruvföretaget LKAB tvingas stänga gruvan för att undvika marksättningar i staden.

Anders Furbeck är stadsomvandlingsdirektör på LKAB.

– Vår bedömning just nu är att vi behöver komma åt den här marken under det här året. Det värsta scenariot är att vi skulle tvingas stanna gruvverksamheten.

Snart kan alltså LKAB behöva stoppa hela eller delar av gruvan på obestämd tid för att bromsa sprickorna som sprider sig mot staden.

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för stadsdelen närmast gruvan, där ligger bland annat 300 lägenheter. Planen säger att gruvan får breda ut sig medan nästan alla Kirunas äldsta byggnader rivs. Men nu har länsstyrelsen i Norrbotten tryckt på paus.

– Kulturmiljön i Kiruna är världsunik. Om detaljplanen genomförs som den ser ut idag menar vi att de kulturmiljöhistoriska värdena utplånas. Det är en total förstörelse av kulturmiljön det handlar om, säger länsrådet Johan Antti.

Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva planen. Beslut kommer att fattas inom en månad.

– Vi har under hela den här detaljplaneprocessen hävdat att 20-25 byggnader är av så pass stort intresse att de bör bevaras för framtiden, säger Johan Antti.

I kommunens detaljplan sparas ungefär en femtedel av det - fem byggnader i området.

Hur kommer det sig att ni inte i ett tidigare skede lyssnat på länsstyrelsens argument att det är för få byggnader för att uppfylla riksintresset?

– Det är inte så att vi inte lyssnat på dem. Och kommunen har säkert lyssnat på dem. Men det är en avvägning vi gjort tillsammans med kommunen. Att flytta hus är förenat med stora kostnader, man måste alltid fråga sig om man kan förvalta det på ett bättre sätt, säger Anders Furbeck på LKAB. 

Om planen upphävs tar det mellan sex och åtta månader att få fram en ny. Länsstyrelsens beslut kan också överklagas till regeringen.

– Vår fulla ambition att gruvdriften i Kiruna ska fortgå enligt plan och det här är ett prioriterat ärende hos oss. Men vi måste ändå göra en genomlysande prövning. Jag kan inte lova LKAB att vi hinner färdigt till dess de önskar, säger länsrådet Johan Antti.