Förväntningar på tysk tillväxt svalnar

1:28 min

Oron kring att Tyskland får allt svårare att fylla rollen som europeiskt draglok bekräftades i dag. Förväntningarna om framtida tysk tillväxt har tydligt fallit tillbaka visars nya siffror.

Den viktiga tyska konjunkturindikatorn från ansedda IFO-institutet bekräftade i dag vad de flesta redan anat; att den svagare efterfrågan på åtskilliga exportmarknader kan komma att slå hårt mot den exportberoende tyska ekonomin.

Index över klimatet inom näringslivet i Tyskland sjönk till 108,7 i augusti, jämfört med 112,9 föregående månad, ett kraftigare fall än vad analytikerna hade räknat med.

IFO-ekonomen Klaus Abberger sa att en kraftig nedgång i förväntningarna kunde noteras inom alla sektorer i ekonomin. Han vill ännu inte tala om en recession, men konstaterar att ekonomin bromsar in betydligt och att turbulensen på börserna gör konsumenterna mer nervösa och skapar osäkerhet för företagen.

Osäkerhet skapar också den allt hetsigare politiska debatten i Tyskland om försöken att stötta de krisande euroekonomierna.

Allt fler politiker, även inom den styrande koalitionen, ställer sig skeptiska till metoderna för att stötta de krisande euroekonomierna och vilka kostnader detta kan föra med sig för den tyska ekonomin.