Kärnkraftsindustrin diskuterar slutförvar av europeiska atomsopor i Sverige

1:41 min

Trots att det enligt svensk lag är förbjudet att importera använt kärnbränsle för slutförvar i Sverige, så diskuteras möjligheten inom kärnkraftsindustrin i Europa.

En anledning är att Sverige, tillsammans med Finland, är världsledande inom tekniken för slutförvar. Tomas Kåberger, som nyss avgått som generaldirektör för Energimyndigheten, bekräftar att diskussionen pågår även om det INTE finns några politiska påtryckningar.

--  De ekonomiska drivkrafterna för att samordna hantering av kärnavfall kommer att vara väldigt starka, säger Kåberger.

Det är närmast tabu i Sverige att prata om att vi skulle ta emot utländska atomsopor. Både den nuvarande och förra regeringen har varit tydliga med att vi bara ska förvara svenskt använt kärnbränsle i slutförvaret som planeras i Forsmark. För att få acceptans för ett slutförvar i Uppland har det också varit viktigt att framhålla att det bara är avfall från Sverige som ska förvaras där, 500 meter under jord i kopparkapslar omgivna av lera och berg. Dessutom finns det inom kärntekniklagen ett förbud mot att ta emot använt kärnbränsle från andra länder. Men det är endast ett fåtal nationer i Europa som har lämplig berggrund för att förvara atomsopor under jord och hela världens kärnkraftsindustri håller ögonen på hur planerna fortskrider i Sverige och Finland. Centerpartisten Lena Ek som är europaparlamentariker och sitter med i EU:s industriutskott har också hört personer inom kärnkraftsindustrin tala om att det vore bra att kunna skicka atomavfall till Sverige. Hon säger att det är troligt att det kommer politiska påtryckningar längre fram.

--  Det skulle inte förvåna mig alls, säger Ek.

Pelle Zettersten
vetenskap@sverigesradio.se