Tjuvjakt på varg minskar kraftigt

1:14 min

Hundratals stora rovdjur dödas fortfarande illegalt i Sverige. Ingen minskning har skett för illegal jakt på björn, lo och järv. Men tjuvjakten på varg har minskat kraftigt sedan mitten av 2000-talet, enligt Världsnaturfonden.

Enligt Världsnaturfonden har antalet illegalt skjutna vargar minskat med två tredjedelar från början av 2000-talet. Mellan 2006 till 2010 dödades tre till sju vargar illegalt varje år.

Däremot syns ingen minskning när det gäller olovlig jakt på björn, lo och järv, hävdar WWF som i dag har kommit med fyra rovdjursrapporter.

Tänkbara förklaringar till att tjuvjakten på varg har minskat är att debatten om vargjakt har tilltagit och att jakten har fått högre prioritet hos polisen.

Tom Arnbom, rovdjursansvarig hos Världsnaturfonden (WWF) gläds över minskningen:

– Någonting hände i mitten av 2010-talet, där kom det ett trendbrott och det är glädjande.

Den illegala jakten på järv, lodjur och björn har däremot inte minskat sedan 1990-talet.

Den illegala jakten på lodjur varierar mellan 71 till 105 dödade djur per år, i landet finns i dag cirka 1|250 lodjur. Cirka 60 procent av järvdödligheten beror på illegal jakt, men trots det ökar stammen varje år. Ungefär tio björnar av de 3|300 som finns i landet dödas illegalt.

Den största delen av lo, järv och björn dödas i den norra delen av Sverige, något Tom Arnbom tror kan undvikas.

– Jag tror att ett sätt som kanske kan hjälpa till att minska den illegala jakten uppe i det norra området, alltså renskötselområdet, är att man ökar rovdjursersättningen till renskötarna för den har legat still sedan slutet av 1990-talet. Jag tror att det är en nyckel för att minska den illegala jakten, säger han.

Rapporten om den illegala jakten bygger på fyra olika vetenskapliga rapporter. Den rapport som tar upp den illegala jakten på varg är skriven av bland andra Grimsöforskaren Olof Liberg och Håkan Sand. Och de bygger i sin tur sina resultat på de drygt 100 radiomärkta vargar som ingår i ett skandinaviskt forskningsprojekt på varg. I det här materialet har man kunnat se en drastisk minskning av illegal jakt på varg.

Men Anders Ekholm, vid svenska rovdjursföreningen i Gävleborg, är skeptisk till rapporten.

– Det känns anmärkningsvärt att bara för några veckor sedan kom det rapporter om att 51 procent av vargens dödlighet utgjordes av illegal jakt. Och nu pratar man om att man har en stor minskning. Det är bra om det är så, men det känns lite anmärkningsvärt, säger han till P4 Gävleborg.

Per Mellström sitter i styrelsen för Svenska Jägareförbundet i Gävleborg, och han är försiktigt positiv till rapporten.

– För det första är det glädjande, och jag sätter det i samband med att vi har fått till en del förändringar i politiken under den här tiden, säger han.