SKÖVDE

Hundratals elever stormade skola

0:52 min

Skolstartsfestligheter gick överstyr på onsdagen, då 300-400 elever stormade Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Många av dem var berusade och skapade oro bland yngre elever.

För att klara av anstormningen med berusade elever tvingades skolans ledning att tillkalla väktare och polis. Flera elever avvisades från platsen.

De senaste åren har det varit tradition för sistaårseleverna på skolan att fira in sista skolåret med en fest. Men då har det oftast handlat om ett 30-tal elever som samlats i Boulognerskogen.

Festligheter som spårade ur
Men i år arrangerades en jättefest vid terminsstart och festen urartade rejält.

Emma Weiner, Jessica Brandt och Erica Olofsson är nya på gymnasiet och bevittnade stöket vid skolan.

– Det var en massa 3:or som hade supit sig fulla och de gick runt och skrek att de hatade 1:or och att 3:orna var bäst... Det kändes inte så välkomnande. Man kände sig rädd på något vis, att de skulle göra något och "nolla" oss.

Stöket ska nu diskuteras
Skolans samordningsrektor Johan Ramberg säger till P4 Skaraborg att händelsen kommer att tas upp till diskussion i alla årskurs 3-klasser.

För att förhindra att oroligheterna upprepas ska skolan se över om själva uppstarten av terminen ska ändras.

Han är upprörd över onsdagens oroligheter, som nu lett till att väktare patrullerar utanför skolan.

– Det var en väldigt tråkig situation. Man ska kunna ha roligt i skolan det sista läsåret, men det får inte kombineras med alkohol. Det är viktigt att påpeka att en skola är som vilken arbetsplats som helst. Festandet måste hållas utanför skolan, tycker jag.

Måste prata om händelsen
Hur liknande händelser kan förebyggas, vet skolledningen ännu inte. Men rutinerna ska ses över, säger Johan Ramberg.

– Vi ska prata med eleverna i årskurs 2 - de blivande 3:orna. Det är det jag tror att man kan göra.

Han hoppas att fler än skolledningen och lärarna tar upp händelsen till diskussion.

– Min förhoppning är att det blir samtal hemma runt köksborden, så vi kan hjälpas åt med de här frågorna.