Aresstrymling fortfarande borta

Den 19 åriga yngling som rymde från aressten i polishuset i Nyköping i onsdags, är fortfarande på fri fot.
Polisen misstänker nu att han befinner sig i stockholmsområdet. 19 åringen lyckades rymma efter att polisen, av allt att döma, glömt att låsa dörren till hans cell. Dessutom var ett fönster olåst vilket ledde till att 19 åringen lyckades rymma. Rymningen var den första i aresstens historia.