Blekinge

De vill rädda ålbestånden med lastbil

1:34 min

Låt ålen lifta med lastbil till sina lekvatten och rädda bestånden för framtiden. Det är ett av flera förslag som Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, nu skickar till den nya Hav- och vattenmyndigheten.

– Vi vill helt enkelt ge kommande generationer möjlighet att fiska ål, säger Mats Ingemarsson, ordförande i SFR:s ål- och insjökommitté.

Dispens
Från årsskiftet förbjuds ålfisket längs västkusten. Redan nu råder ett fiskeförbud i övriga landet gällande ålen, men med dispens kan den fiskas i bland annat Blekinge.

Mats Ingemarsson menar att det fisket som i dag bedrivs inte på något sätt kan jämföras med vad som varit.

– Nu får man fiska i max 90 dagar och minimimått råder på den fisk som fångas. Så var det inte förr, då krävdes bara fiskerätt för att få fiska ål.

Stärkas
SFR har skickat ett flertal förslag till Hav- och vattenmyndigheten.

Det handlar om hur ålbestånden ska stärkas, för att kommande generationers kustfiskare ska kunna fiska ålen som de alltid gjort.

Bland annat föreslås att ålen som i dag fångas i insjöar, exempelvis Vänern, ska transporteras med lastbil förbi olika vandringshinder, såsom kraftverk.

En del ål behöver komma upp i olika sjösystem för att äta sig stor där. Andra könsmogna ålar behöver komma ner för att ta sig till lekplatserna i Sargassohavet.

Studera
På Hav- och vattenmyndigheten säger enhetschefen Fredrik Nordwall att förslagen från SFR kommer att studeras.

Och myndigheten utesluter inte att någon av de föreslagna åtgärderna kan komma att genomföras, om bedömningen görs att det är till fromma för ålen.

Mats Ingemarsson säger att SFR kommer att fortsätta ligga på myndigheten och kräva fler åtgärder för att rädda det framtida ålfisket.

– Vi får inte ge upp ålen. Den är viktigt för kustsamhällena, för att de ska kunna leva vidare. Men det är också en fisk som alltid funnits i vår fauna.