Flen

Sopade svartbygge under mattan

1:32 min

När Flens kommun i maj fick tips om ett stort svartbygge av en privat bostad på en gård, så lämnade byggnadsinspektören, som på långt håll är släkt med gårdsägaren, ärendet utan åtgärd i över en månad, och blev sedan sjuk.

Även kommunens stadsarkitekt ska senare under sommaren ha fått tips om det olagliga bygget. Men inte förrän för en vecka sen besökte kommunen gården och kunde då konstatera att tipset stämde.

Gårdsägaren, som alltså misstänks för att utan lov ha uppfört en bostad på närmare 250 kvadratmeter på sin gård i Flen, är sedan länge känd inte bara i Flens kommun utan också av länsstyrelsen. Han har flera föreläggande på sig i bland annat djurskyddsärenden.

I slutet av maj ringdes ett tips om svartbygget in till kommunen - tipset hamnade hos den byggnadsinspektör som Pierre Gustavsson bekräftar på långt håll är släkt med gårdsägaren.

Ärendet blev sen liggande hos inspektören tills denne senare under sommaren blev allvarligt sjuk.

Tipsaren ska sedan i juli ha kontaktat kommunens stadsarkitekt, Hans Utstrand, men inte heller då vidtogs några åtgärder.

Först för en vecka sen gjordes ett besök på gården, sedan byggnadsinspektör Pierre Gustavsson fått ärendet på sitt bord.

Stadsarkitekt Hans Utstrand har inte velat ställa upp i en bandad intervju, men säger i en kommentar att ärendet skötts, enligt kommunens regler.  

Per Thyrén
per.thyren@sr.se